Valikko


YSTÄVÄKIRJE TAMMI – KESÄKUU 2020Olemme taas uuden tuntemattoman edessä emmekä tiedä, mikä meitä odottaa tänä vuonna 2020. Kuitenkin ymmärrämme, että mitä hyvänsä tapahtuukin, niin se on Jumalan sallimaa meidän elämään. Sinua rakas ystävä tahdon sydämestäni kiittää
kaikesta tuestasi, mitä olen saanut vastaanottaa kuluneen vuoden aikana. Kiitos majoittajille, kokousjärjestäjille, uskollisille esirukoilijoille, tukijoille ja kaikille teille, joita olen tavannut kokouksissani ympäri suomenmaan, ja odotan innolla näkeväni sinua taas.

Uskon, että tänä vuonna Jumalan Voiman läsnäolo lisääntyy ja näemme enenevässä määrin ihmeitä ja merkkejä. Pyhän Hengen voima tulee ilmestymään ja Herra tulee pelastajana, parantajana ja vapauttajana monien ihmisten elämään.

Herra puhui minulle eräänä yönä kolme sanaa. Pentecoste, Azusa ja Golgata. Hän sanoi, että tämän kaltainen voima tulee ilmentymään tässä maassa. Tiedämme millainen humaus tuli opetuslasten ylle helluntaipäivänä. Apostolien teoista luemme, miten helluntaipäivänä opetuslapset olivat yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Oletko lukenut Azusa-kadun herätyksestä Los Angelesissa 1906-09 aikana ja siitä miten voimallisella tavalla Herran Henki laskeutui ja Jumalan Shekinah-kirkkaus täytti tuon paikan, missä he kokoontuivat? Ihmeellisiä asioita tapahtui, lukuisat ihmiset paranivat ja kokivat valtavaa Jumalan kirkkauden läsnäoloa.

Tiedämme myös mitä Golgatalla tapahtui ja miten Pyhällä Hengellä täytetty Vapahtajamme kesti yliluonnollisella tavalla valtavaa kipua ja kärsimystä meidän syntiemme tähden sovittaen omassa ruumiissaan synnin ja sairauden. Totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta Hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jes. 53. 4-5.

Herra vuodatti viattoman verensä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja sai aikaan sovituksen Isän edessä. Herran läsnäolo saa meissä aikaan synnintunnon, parannuksen teon ja katumuksen ja sen kautta syntien anteeksiantamuksen. Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta.
Odotatko sinä Jumalan Hengen voimallista ilmestymistä? Riittääkö sinun uskosi ymmärtämään Hänen Shekinah-kirkkauttaan, Hänen läsnäoloaan?

Minä odotan ja uskon, että saamme nähdä suurempia ihmeitä kuin mitä tähän mennessä on tapahtunut, ja että Jumalan Sanaa totisesti seuraavat ihmeet ja tunnusteot.

Uskossa vastaanottaen kaiken mitä olet meille varannut.
Pirkko


HUOM!