Valikko


YSTÄVÄKIRJE TOUKO – ELOKUU 2019Minun armossani on sinulle kylliksi, sillä Minun voimani tulee täydelliseksi
heikkoudessa.  Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
Paavali kertoo ihmeellisestä näystä ja ilmestyksestä, jotka hän sai kokea. Ilmestys oli tapahtunut neljätoista vuotta sitten. Paavali puhuu miehestä, jonka hän tuntee. Hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiistaan, Jumala sen tietää.
Hänet temmattiin paratiisiin ja hän kuuli sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.
Hän sanoo että, tästä miehestä hän kerskaa, mutta itsestänsä ei, paitsi heikkoudestaan.
Paavali jatkaa, että jos hän tahtoisikin kerskata, ei hän sittenkään olisi mieletön. Sillä hän silloinkin puhuisi totta, mutta hän jättää sen tekemättä, ettei kukaan ajattelisi hänestä enempää kuin mitä näkee tai kuulee hänen olevan, ettei hän ylpistyisi.
2 Kor. 12. 1-7
On totta, että ylpistyminen Herran työssä, hänen palvelijanaan, on langettavaa. Sanoohan Sana, että kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.  Sl.16.18
Jesajassa sanotaan vielä: Minä kostan maan piirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa, Minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden.
Luemme vielä, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.
Jumala halusi Paavalin pysyvän kuuliaisena ja nöyränä tehtävässään ja salli lihaan pistimen, saatanan enkelin, rusikoimaan häntä, ettei hän niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi.
Erikoinen paikka Raamatussa on se, että Paavali rukoili kolme kertaa, että saatana erkanisi hänestä. Tuntuu siltä, että sitä rukoilisi periksi antamatta useammin kuin kolmesti saatanan rusikointia vastaa, mutta Paavali tiesi, että tämä on Jumalan sallimus hänelle.
Kun hän pyytää Herralta vapautumista, Herra vastaa; Minun armossani on sinulle kyllin, Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.  
Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
Hengellinen tehtävä ja työ on Jumalan ja Pyhän Hengen varassa ja johdatuksessa toimimista. Jos nämä puuttuu, tukeudutaan helposti järjen päätelmiin ja puhutaan oman sydämen näkyjä.
On murheellista nähdä, että on niitäkin Sanan palveluksessa olevia, jotka eivät itse luota Raamatun Sanaan totuutena, vaan vesittävät sitä kuulijan korvasyyhyyn sopivaksi.
Paavali taisteli totuuden puolesta koko sydämestään kohdattuaan Jeesuksen Damaskon tiellä ja todisti sen jälkeen kaikkialla, että Jeesus Kristus on Herra.

Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun minä olen heikko, silloin Hän on väkevä.    
2 Kor. 8 – 10 Halleluja.
Kiitos Herralle, että saamme olla heikkoja, täysin Hänen varassaan, luottaen johdatukseen ja Hänen Sanansa lupauksiin, tässä pimenevässä maailmassa.

Hänen armossaan on kylliksi.   Kristuksen rakkaudella: PirkkoHUOM!