Valikko


YSTÄVÄKIRJE TAMMI – HUHTIKUU 2019Herra antakoon sinulle kaiken sen, mitä rukoilet ja anot, armonsa rikkauden mukaan, tulevana vuonna. Kiitän sinua alttiudestasi ja kuuliaisuudestasi kulkea rukouksin rinnallani lähetys kentillä, ja tuesta, minkä annat omastasi, siitä minkä Herra on sinulle uskonut. Kuuliaisuus on Herran edessä parempi kuin uhri. Herra puhuu Mooseksen kautta siunauksista, jotka tulevat osaksesi, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Siunattu olet kaupungissa ja siunattu kedolla. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä. Siunattu on sinun korisi ja taikinakaukalosi. Siunattu olet tullessasi ja siunattu lähtiessäsi. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan, yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta seitsemää tietä he sinua pakenevat. Siunaus seuraa sinua jyväaitoissasi ja kaikessa mihin ryhdyt. Hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Nämä siunaukset seuraavat meitä kun kuulemme Hänen äänensä, teemme sen mukaan mitä Hän meille puhuu ja kunnioitamme Pyhää Jumalaa, emmekä seuraa muita jumalia. Niin, seurakunnissamme saa Jumalan Sana hallita ja olla auktoriteettimme. Moos.28. Amen
**************************************
Eilinen on mennyttä, huomisesta emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra.
Tämä päivä on uusi armon päivä ja kiitämme HERRAA että meillä on tämä päivä.
Monet Herran omat ovat nukkuneet pois ja siirtyneet ajattomalle ja iättömälle asuinsijalle. Se on ihana osa kun on saanut elämänsä aikana kutsun pelastukseen ja päivien loputtua saa kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen taivaan ihanuudessa, Hänen kirkkaudessaan, kasvoista kasvoihin, ja muuttua Hänen kaltaisekseen. Mitään sen suurempaa ja ihanampaa ei ihmisen lapsi voi kohdata, saada tai omistaa.
Tämä aika on monien muutosten aikaa yhteiskunnassa ja yksilö ihmisen elämässä.
Kiitos olkoon Jumalan, että Hän kutsuu ihmistä tavalla ja toisella. Monet ottavat kutsun vastaan hyvinä aikoina ja varmasti suurimmalle osalle meistä, kutsu menee perille, vasta monien vaikeitten koettelemusten ja murheitten kautta. Suuria mullistavia ja järkyttäviä tapahtumia kuulemme kaikkialta maailmasta. Meitä suomalaisia Jumala on varjellut jo sotavuosina ja vihollisella oli vimmattu tahto nujertaa ja tappaa tämä kansa. Hän edelleen pitää suojaavaa kättänsä kansamme yllä, mutta… huutaako tämä kansa Jumalaa enää avukseen ja rukoileeko yksimielisesti Jumalan varjelusta ja tahtonsa toteutumista maassamme? Uskooko Jumalan Sanaan totuutena?
Ei totisesti! Synti, laittomuus ja luonnottomuus rehottavat, rikkaruohon tavoin, ja Jumalan Sanan polkeminen ja välinpitämättömyys Hänen tahtonsa toteutumiselle, jopa uskovien keskuudessa, on jokapäiväistä. Mitä Jeesus sanoikaan lusteista? Antaa niiden kasvaa, ettette lustetta nyhtäessä kiskoisi pois nisuakin. Elon leikkuun aika on lähellä, ja Jumala lähettää enkelinsä keräämään nisut aittoihin, mutta lusteet Hän polttaa sammumattomassa tulessa.
Mitä Jumalan Sana puhuu laittomuudesta? Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan, niin että asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa jumala. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. 2 Tess. 2.
Pimeyden voimat vellovat kaikkialla maailmassa monella tavalla. Demoniset henget toimivat yhä julkeammin, käyttäen ihmisiä välikappaleinaan orjuuttaen ja sumentaen oikean ja vääristäen totuuden. Sanassa sanotaan, että tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teidät, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Joh.16.2
Monet antautuvat pimeyden ruhtinaan alaisuuteen, ja tämän käskyvallan alle, jopa vihkiytyen valalla, jonka rikkomisesta uhkaa jopa hengen menetys. Jeesus sanoo, varas ei tule muuta varten kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä Olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Joh. 10.10
Maailmassa on ja tulee olemaan paljon ahdistusta ja surua, mutta Jeesus vakuuttaa, että vain Hänessä on todellinen rauha ja lepo. Jeesus Kristus on ainoa turvasatama kun maailman merillä myrskyää ja aallot pauhaavat. Hän on ankkuri, joka ei irtoa pahimmassakaan myllerryksessä. Hän on meidän sielumme ankkuri ja kun olemme kiinnitettynä tähän ankkuriin vahvalla katkeamattomalla köydellä, Jeesuksen Veren hinnalla, ei mikään voima maailmasta voi erottaa meitä hänestä! Paavali kirjoittaa Hebrealaisille 6.19. toivosta, joka on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana on meidän puolestamme mennyt. Ilman tätä pelastusankkuria, Jeesusta Kristusta ei voi selvitä suuren ahdistuksen ja hädän keskellä. Pyydä Herralta sitä armoa, että voit olla osallisena iankaikkisesta ilosta ja täällä ajassa kylväjänä viemässä, pelastussanomaa eteenpäin niin. että mahdollisimman monet sielut pelastuvat taivaan valtakuntaan.

Seisokaa siskot ja veljet lujina Kristuksessa ja pitäkää kiinni totuuden Sanasta.

Pirkko


HUOM!